تغييرات 3/08/82 ساعت 22:00

راهنماي سيستم مديريت فايل

براي خروح از اين صفحه بر روي دكمه كليك كن

    نكته مهم : بعد از اتمام كار با قسمت هايي از سيستم كه ورود به آن قسمت با رمز و كد كاربري مشخصي امكان پذير است . حتما از گزينه خروج براي اتمام كار استفاده كنيد و يا اينكه پنجره هايي را كه مرتبط با آن قسمت و بعد از آن باز كرده ايد ببنديد. تا شخص ديگري از وضعيت موجود به نفع خود و به ضرر شما سود نبرد

     سيستم مديريت فايل يك سيستم كامل براي مديريت فايل ها و فهرستهاي شخصي براساس كنترل سطح دسترسي به فايل ها و فهرست هاي شخصي كاربران سايت مي باشد

 به كمك اين سيستم كاربران قادرند كارهايي نظير زير را در سطح فهرستها انجام دهد

   همچنين كاربران مي توانند تا كارهايي از قبيل زير را بر روي فايل هاي شخصي شان انجام دهند

    نكته : كاربران مي توانند براي انجام اموري همچون تغييرنام و يا حذف فايل بر روي آيكون «« كه در كنار نام فايل ها و فهرست ها مشاهده مي شود كليك نمايند در اين صورت يك منوي كمكي همانند شكل زير در كنار نام فايل / فهرست ظاهر مي شود و كاربر مي تواند با انتخاب گزينه هاي منو اعمال مود نظر خود را بر روي فايل / فهرست مورد نظر انجام دهد

   
 منوي كمكي

   ايجاد فهرست

       براي ايجاد فهرستهاي دلخواه در فهرست شخصي مي توان بر روي دكمه  كليك كرده كه در اين صورت پنجره اي مطابق شكل زير بر روي صفحه ظاهر مي شود ، مي توانيد نام فهرست مورد نظر را وارد كرده و دكمه OK را كليك كنيد

      چنانچه نام فهرست درست انتخاب شده باشد سيستم پيام فهرست جديد ايجاد شد را نمايش مي دهد مي توانيد بر روي دكمه كليك كنيد تا يك سطح به عقب برگشته و با رفرش كردن صفحه مربوط به مديريت فايل فهرست ايجاد شده را ببينيد و يا اينكه بر روي عبارت بازگشت كه بعد از پيام سيستم ديده مي شود كليك كنيد

ابتداي صفحه

   تغيير نام فهرست

       براي تغيير نام فهرست مي توانيد بر روي گزينه  تغيير نام از منوي كمكي كه در كنار هر فهرست نمايش داده مي شود كليك كنيد در اين صورت ينجره مربوط به تغيير نام فهرست همچون شكل زير بر روي صفحه ظاهر مي شود كه نام جديد فهرست را ار كاربر مي پرسد . با وارد كردن نام جديد فهرست و كليك بر روي دكمه OK عمل تغيير نام در صورتي كه فهرست ديگري با همان نام از قبل وجود نداشته باشد صورت مي گيرد ، چنانچه از اين عمل منصرف شديد بر روي دكمه Cancel كليك كنيد

      چنانچه نام فهرست درست انتخاب شده باشد سيستم پيام فهرست تغييرنام داده شد را نمايش مي دهد مي توانيد بر روي دكمه كليك كنيد تا يك سطح به عقب برگشته و با رفرش كردن صفحه مربوط به مديريت فايل تغيير نام داده شده را ببينيدو يا اينكه بر روي عبارت بازگشت كه بعد از پيام سيستم ديده مي شود كليك كنيد

ابتداي صفحه

   حذف فهرست

       براي حذف فهرست مي توانيد بر روي گزينه  حذف از منوي كمكي كه در كنار هر فهرست نمايش داده مي شود كليك كنيد در اين صورت يك منوي كمكي نمايش داده مي شود مي توانيد بر روي گزينه حدف كليك كنيد تا ينجره مربوط به حذف همچون شكل زير بر روي صفحه ظاهر مي شود با كليك بر روي دكمه Yes عمل حذف فهرست صورت مي گيرد

      چنانچه از عمل حذف منصرف شديد بر روي دكمه No كليك كنيد در غيراينصورت چنانچه دكمه Yes را انتخاب كنيد سيستم پيام فهرست حذف شد را نمايش مي دهد مي توانيد بر روي دكمه كليك كنيد تا يك سطح به عقب برگشته و با رفرش كردن صفحه مربوط به مديريت فايل تغيير انجام شده را ببينيد و يا اينكه بر روي عبارت بازگشت كه بعد از پيام سيستم ديده مي شود كليك كنيد

 

ابتداي صفحه

   وارد شدن به فهرست

        براي وارد شدن به فهرستها مي توانيد بر روي آيكون و يا نام هر فهرست كليك كنيد .  آيكون فهرستها نمادي به شكل مي باشد

ابتداي صفحه

 ايجاد و مديريت فهرست هاي اشتراكي

      ايجاد و مديريت فهرست هاي اشتراكي تنها در حيطه اختيارات سرگروه ها مي باشد . در هر گروه كاربري يك و يا چند سرگروه وجود دارند كه مي توانند نسبت به ايجاد و مديريت فهرست هاي اشتراكي تصميم گيري كنند. كاربران معمولي هر گروه فقط قادرند تا فهرست ها و فايل هاي ايجاد شده توسط سرگروه ها را مشاهده و در صورت نياز فايل هاي موجود در فهرست ها را دانلود كنند ، از اين ويژگي به منظور ارسال اطلاعات از ستاد شركت به زير مجموعه هاي ستادي شامل شهرستانها و بخش هاي مختلف شركت استفاده مي شود

      سرگروه ها بعد از ورود به سيستم مي توانند با ورود به فهرست Shared Documents   نسبت به مديريت فايل ها و فهرست هاي اشتراكي همجون يك فهرست معمولي اقدام نمايند . اين گروه از كاربران تمامي امكانات مربوط به كار با فهرست ها و فايل ها را در اين فهرست در اختيار دارند حتي قادرند تا كل اين فهرست را نيز حذف نمايند . البته اين فهرست در موقع ورود هر يك از كاربران گروه ها كنترل مي شود و در صورتي كه وجود نداشته باشد مجددا ايجاد مي گردد. سرگروه ها مي توانند مواردي را كه براي گروه خود لازم مي دانند در اين زير مجموعه اين فهرست سازماندهي كنند. نكته ديگر اينكه هر گروه داراي يك فهرست اشتراكي منحصر به فرد مي باشد و ديگر گروهها امكان بازبيني محتويات آن را ندارند

     كاربران عادي مي توانند فهرست هاي اشتراكي را از آيكون آن كه به شكل مي باشد شناسايي كنند. اين دسته از كاربران فقط مي توانند فهرستها و فايل هاي اشتراكي را مشاهده و در صورت لزوم فايل هاي مورد نيازشان را دانلود نمايند

ابتداي صفحه

 

عمليات قابل انجام بر روي فايل ها

    دانلود كردن فايل

        براي دانلود كردن فايل ها مي توانيد بر روي آيكون و يا نام هر فايل كليك كنيد .  در اين صورت ينجره مربوط به دانلود فايل همچون شكل زير باز مي شود . در اين ينجره شما مي توانيد بر روي دكمه Save كليك كنيد و با انتخاب محل ذخيره فايل بر روي كامپيوتر شخصي تان نسبت به دانلود فايل اقدام نماييد . سرعت و زمان دانلود فايل بستگي به سرعت انتقال خط ارتباطي شما با اينترنت و نيز اندازه فايل انتخابي دارد و ممكن است بين چند ثانيه تا چندين دقيقه و يا حتي چندين ساعت به طول بيانجامد.

     آپ لود كردن فايل

         براي آپ لود كردن فايل در دايركتوري جاري كه درآن قرار داريد بر روي دكمه كليك كنيد ، در اين صورت ينجره مربوط به انتقال فايل باز مي شود . در اين ينجره شما قادر خواهيد بود با كليك بر روي دكمه Browse و انتخاب فايل هايي كه مايل به انتقال آنها به دايركتوري شخصي تان مي باشيد عمل انتخاب فايل را انجام داده و با كليك بر روي دكمه ارسال نسبت به ارسال آن اقدام نماييد . سرعت و زمان ارسال فايل بستگي به سرعت انتقال خط ارتباطي شما با اينترنت و نيز اندازه فايل هاي انتخابي دارد و ممكن است بين چند ثانيه تا چندين دقيقه و يا حتي چندين ساعت به طول بيانجامد.

ابتداي صفحه

   تغيير نام فايل

      براي تغيير نام فايل مي توانيد بر روي گزينه تغيير نام از منوي كمكي كه در كنار هر فايل نمايش داده مي شود كليك كنيد در اين صورت ينجره مربوط به تغيير نام فايل همچون شكل زير بر روي صفحه ظاهر مي شود كه نام جديد فايل را ار كاربر مي پرسد . با وارد كردن نام جديد فايل و كليك بر روي دكمه OK عمل تغيير نام در صورتي كه فايل ديگري با همان نام از قبل وجود نداشته باشد صورت مي گيرد ، چنانچه از اين عمل منصرف شديد بر روي دكمه Cancel كليك كنيد

       چنانچه نام فايل درست انتخاب شده باشد سيستم پيام تغيير نام فايل انجام شد را نمايش مي دهد مي توانيد بر روي دكمه كليك كنيد تا يك سطح به عقب برگشته و با رفرش كردن صفحه مربوط به مديريت فايل تغيير نام داده شده را ببينيد و يا اينكه بر روي عبارت بازگشت كه بعد از پيام سيستم ديده مي شود كليك كنيد

ابتداي صفحه

    حذف فايل

      براي حذف فايل مي توانيد بر روي گزينه حذف  از منوي كمكي كه در كنار هر فايل نمايش داده مي شود كليك كنيد در اين صورت ينجره مربوط به حذف فايل همچون شكل زير بر روي صفحه ظاهر مي شود با كليك بر روي دكمه Yes عمل حذف فايل صورت مي گيرد

    چنانچه دكمه Yes را انتخاب كنيد سيستم پيام فايل حذف شد را نمايش مي دهد مي توانيد بر روي دكمه كليك كنيد تا يك سطح به عقب برگشته و با رفرش كردن صفحه مربوط به مديريت فايل تغيير انجام شده را ببينيد و يا اينكه بر روي عبارت بازگشت كه بعد از پيام سيستم ديده مي شود كليك كنيد ، چنانچه از اين عمل منصرف شديد بر روي دكمه No كليك كنيد

  ابتداي صفحه